Information och support

Om PatientPortalen

I PatientPortalen visas provsvar från vårdgivare som har gett tillstånd att presentera provsvar direkt till dig som patient. Om ditt svar inte finns här kan det bero på att provsvaret inte är färdigt eller att din vårdgivare valt att inte presentera provsvaret i PatientPortalen. Observera att alla frågor om dina provsvar ska besvaras av din läkare. All patientinformation hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR samt Patientdatalagen (PdL).

Fosterdiagnostik från Karolinska Universitetslaboratoriet

PatientPortalen visar upp normala svar på de vanligaste kromosomundersökningarna inom fosterdiagostik från Karolinska Universitetslaboratoriet. Om ditt svar inte finns här kan det bero på att provsvaret inte är färdigt. En annan orsak kan vara att det utförs en annan typ av analys på provet, och i så fall får du svar direkt från din läkare.

Autentisering

För att logga in behöver du ha tillgång till "BankID på denna enhet" eller "BankID på annan enhet".

BankID på denna enhet
Om du väljer att använda "BankID på denna enhet" för att logga in i Patientportalen måste den enhet som du använder för inloggning ha BankID-programmet installerat.
Om du inte har BankID-programmet installerat på den enhet du använder kommer du få ett felmeddelande: "BankID-appen verkar inte finnas i din dator eller telefon. Installera den och hämta ett BankID hos din internetbank. Installera appen från https://install.bankid.com."

BankID på annan enhet
Om du väljer "BankID på annan enhet" för att logga in i Patientportalen du få upp en QR-kod på skärmen som du behöver scanna med din mobila enheten (mobiltelefon eller surfplatta) och sedan slå in din säkerhetskod för att kunna logga in.

Tekniska krav

Den senaste versionen av BankID eller Mobilt BankID måste vara installerad på din surfplatta, mobil eller dator. Någon av följande webbläsare måste användas: Chrome, Edge eller Firefox.

Frågor om provsvar

Vid eventuella frågor om dina provsvar, kontakta din läkare.